ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK


Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a ba-ber.info címen elérhetõ honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerzõdési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetõségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerzõdési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelezõ érvényûnek tekinti magára nézve.


Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerzõdés a Ptk. szerint távollevõk között létrejött szerzõdésnek minõsül.


1. Üzemeltetõi adatok:
Cégnév: PAPP JÓZSEF RÓBERT Egyéni vállalkozó

Székhely:1141 Budapest, Szugló utca 82.

Adószám: 55719966-1-42

Nyilvántartási száma: 54438574

Szerzõdés nyelve: magyar

Elektronikus elérhetõség: http://ba-ber.info

Telefonos elérhetõség: +3630/323-3949

Számlaszám: 11773384-25759093-00000000


A szolgáltató a jelen általános szerzõdési feltételekben a továbbiakban: üzemeltetõ.


2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre


Folyadékos talpbetét

Mágneses-folyadékos talpbetét


Figyelmeztetés: A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek.


3. Rendelési információkA megjelenített termékek kizárólag a Webáruházon keresztül, online rendelhetõek meg, futár által történõ házhoz szállítással vagy személyesen a megrendelõ, vagy meghatalmazottja általi átvétellel.


A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben elõírt 27%-os ÁFA-t, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.


Amennyiben az üzemeltetõ hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tõle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér,úgy az üzemeltetõ nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történõ vásárlás lehetõségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetõséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerzõdéstõl való egyoldalú elállás joga.


Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A részletes szállítási díjszabás a jelen szerzõdési feltételek része, a Szállítási feltételek menüpont alatt.


Webáruházunkban termékkategóriák szerint böngészhet a Megvásárolható termékek, szolgáltatások között. A felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bõvebb információt szeretne kapni a termékrõl, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a termék oldalára jut el, ahol a termékrõl részletesebb tájékoztatást kaphat. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az üzemeltetõi adatok között rögzített telefonszámon szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az üzemeltetõvel.


A rendelés meneteA. A rendeléshez regisztráció nem szükséges.B. A rendelés oldalon található megrendelõlap kitöltésével tudja rendelését elküldeni.


C. Miután véglegesítette rendelését a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet a rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, az üzemeltetõi adatok segítségével.


Miután elvégeztük megrendelésének feldolgozását, a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy Megrendelés lezárva visszaigazolást. A termék kiszállítására csak ezt követõen kerül sor.4. Regisztráció

A rendeléshez regisztráció nem szükséges.5. A megrendelések feldolgozása


Töltse ki az itt található adatokat, szükség szerint egészítsd ki azokat.


A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 08-16 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt idõpontokon kívül is van lehetõség a megrendelésre, de ha az a munkaidõ lejárta után történik, csak az azt követõ munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés. Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje, a visszaigazolástól számítva a raktáron lévõ termékek esetében 1 - 5 munkanap.


Cégünk nem vállal felelõsséget a megrendelt termék esetleges technikai ismertetõinek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történõ elõzetes bejelentés nélküli változása miatt.


6. A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjának fizetésének módjaA megrendelt termék fizetésének módja


Banki elõre utalással történõ teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követõen adjuk fel a futárszolgálattal a terméket.(bankszámlaszámunkat az üzemeltetõi adatok között találja meg)

Személyesen történõ teljesítés: Ez esetben Ön az üzemeltetõ székhelyén/telephelyén forintban fizeti meg a termék vételárát, készpénzben.

Utánvéttel történõ teljesítés: A terméket az általunk megbízott ( Magyar Posta Zrt. Mpl posta futárszolgálat (1138, Budapest, Dunavirág utca 2-6.)futárszolgálat szállítja ki az Ön által megadott címre, ahol a termék, vagy termékek számla szerinti árát a futárnak kell készpénzben kifizetni. Utánvétes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj még hozzáadódik.

Utánvéttel fizetés esetén a megrendelt terméket a csomag átvételekor a kézbesítõnek készpénzben kell kifizetni.


A fizetendõ végösszeg a megrendelés összesítõje és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és a garancialevelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítõ elõtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzõkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzõkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.


Házhoz szállítás díjszabása

7. Szállítási határidõ


Raktáron lévõ termékek esetében a megrendelés visszaigazolásától számított 2-6 munkanap.


8. Házhoz szállítási információkA webáruházunk által kapott megrendeléseket kizárólag a Magyar Posta Zrt. Mpl posta futárszolgálat (1138, Budapest, Dunavirág utca 2-6.) futárszolgálat futárai kézbesítik. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 08-17 óra között. Szállítási címként célszerû olyan címet megadni, ahol a most megjelölt napszakban a futárt folyamatosan fogadni tudják, és biztosítani tudják a küldemény ellenértékének és a szállítási díjnak, valamint az utánvétel díjának a futár részére való teljesítését.


Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak. Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetében a szállítás és visszaszállítás díját a megrendelõre terheljük, újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének elõre történõ kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani.


Áruházunk mûködésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülõ esetleges további kérdések esetén az üzemeltetõ adatai között megadott elérhetõségeinken rendelkezésére állunk.


9. Postai szállítással kapcsolatos információkA postai küldemény elveszését, részleges elveszését, megsérülését, vagy megsemmisülését a kézbesítéskor, a kézbesítési okiraton azonnal jeleznie kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. Kézbesítési okirat hiányában, a küldeményre vonatkozó egyéb okirattal a posta felé jogvesztõ határidõn belül – vagyis a kézbesítési naptól számított 3 napon belül – a kárt azonnal jeleznie kell.


10. Elállás jogaA távollevõk között kötött szerzõdésekrõl szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minõsülõ vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétõl számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerzõdéstõl, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetõvel egyértelmû írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az üzemeltetõ az elállási nyilatkozat kézhezvételét követõen haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétõl számított 14 napon belül az üzemeltetõnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.


Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követõ 14 napon belül köteles az üzemeltetõ a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérõ. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlõ igazolását a termék visszaküldésérõl nem kapta meg. A két idõpont közötti eltérés esetén az üzemeltetõ a korábbi idõpontot kell, hogy figyelembe vegye.


Üzemeltetõ követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerû használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerû használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerû használatából eredõ károknak megtérítése a fogyasztót terhelik.
11. JótállásAz üzemeltetõ által forgalmazott egyes termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállás szabályait tartalmazó 151/2003. Korm. rendelet szerint 1 éves jótállási idõ áll a fogyasztó rendelkezésére a termék átadásának napjától. A vásárlót a jótállás joga akkor nem illeti meg, ha a hiba a termék fogyasztó részére való átadását követõen keletkezett. A megjelölt rendelet alá nem tartozó termékek tekintetében a gyártó által biztosított jótállási idõ a termék mellett feltüntetésre kerül. Ezzel kapcsolatos problémák felmerülése esetén az üzemeltetõ pontos információt tud adni. Jótállás esetében a fogyasztó a jótállási idõn belül a meghibásodott termék díjmentes javítása, vagy cseréje illeti meg. A garanciális javítások a gyártási hibából eredõ meghibásodásokra terjednek ki. A garancia feltételek a használati útmutatóban levõ feltételek betartásával együtt érvényesek.


Termék meghibásodása esetén a készülékhez mellékelt garancia levélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bõvebb felvilágosítást a teendõkrõl, továbbá elérhetõségeink valamelyikén. A termékek garanciális szervizpontjára történõ eljuttatásának költsége a vásárlót terheli. A meghibásodott készüléket közvetlenül webáruházunk szervizpontjára is visszaküldheti címre. Portósan küldött csomagokat nem vesz át átvevõpontunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak! A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Az üzemeltetõnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást, vagy cserét XXX napon belül elvégezze. A jótállás körében végzett tevékenység költségei az üzemeltetõt terhelik.


Egyebekben a jótállásra a Ptk.6.171-173.§-ban foglaltak az irányadóak.


12. Szavatosság


A szolgáltatott termék hibája esetén az üzemeltetõvel szemben kellékszavatossági igény érvényesítésének van helye a Ptk. 6:159-167 :§ i szerint. Töltsd ki ezt a részt a forgalmazott termékeidre vonatkozó szavatossági elõírásaid alapján!


13. Panaszok intézése


Az üzemeltetõ a panaszról jegyzõkönyvet köteles felvenni,az üzemeltetõ adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megõrizni. Az üzemeltetõ a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétõl számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltetõ elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetõvel kötött szerzõdésébõl eredõ jogviták elsõsorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elõtt intézhetõk. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.


14. AdatkezelésAz üzemeltetõ a webáruház a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben amennyiben a alvállalkozója számára. (Pl: futárszolgálat), a megrendelés kézbesítéséhez ez szükséges.


A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás idõtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltetõ kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészõje beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészõjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltetõ a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésbõl készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott idõszakra. A webáruház böngészése illetve a regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltetõ bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhetõ a megadott elérhetõségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban. .


A megrendeléssel kezdõdõ eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhetõ el. Készíts külön menüpontot az adatvédelmi nyilatkozatnak!


15. Egyéb rendelkezések


A jelen általános szerzõdési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerzõdéseknél a távollevõk között kötött szerzõdésekrõl szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

www.000webhost.com